Piirded * Keevisvõrkaiad * Paneelaiad * Lippaiad * Tuletõkkeaiad

On kena kui piirdeaed sobitub keskkonda, arvestades oma hoone ja naabrite piiretega ning ümbritseva loodusega.

 

Piirdeaia materjali valikul tuleb silmas pidada, et piire on aastaringselt ilmastikumõjude käes, seetõttu on mõistlik teha piire vastupidav ja lihtsasti hooldatav.

 

Piirete ehitamisel tuleb lähtuda konkreetse kohaliku omavalitsuse määrusest, mis on kehtestatud kohapealseid olusid arvestades. Arvesse tuleb võtta ka detailplaneeringut ning asjaõigusseadust, kui piirded puutuvad kokku teiste omanike valdustega.

 

Piirdega võib ka õue liigendada, moodustades meeldivaid, varjatud ja hubaseid alasid, mis kujunevad siseruumide jätkuks. Sobivate piiretega saab moodustada lastele mängupaiku, lemmikloomade ala, varjata soovimatuid vaateid nagu autoplatsi ja kompostihunnikut, eraldada aiamaa omaette osaks. 

aiad, aiad ja väravad, aiavõrk, keevisvõrk, aiapostid, aia ehitus, aedade ehitus, piirdeaiad, aiapaneelid, võrkaed hind, moodulaiad, keevisaiad, aia paigaldus

VARENAGRUPP OÜ

Arturi 4, Valtu 

RAPLAMAA 79531

+372 52 71 344     

+372 52 32 778

+372 58 005 422

info@varena.ee

VARENAMETALL OÜ

Arturi 4, Valtu 

RAPLAMAA 79531

+372 52 71 344     

+372 52 32 778

+372 58 005 422

info@varena.ee

© 2021 VARENA.ee.